NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MIERZYNKOWO

ŻŁOBEK MIERZYNKOWO

Oferta

W Niepublicznym Przedszkolu Mierzynkowo i Żłobku Mierzynkowo oferujemy:

- staranną pracę wykwalifikowanych nauczycieli i opiekunów, miłą i przyjazną atmosferę w małych grupach,
- dogodne dla rodziców godziny pracy przedszkola - od 7.00 do 17.00,
- bezpieczny obiekt (wideofon, kod dostępu, procedury bezpieczeństwa) i zielony, przyjazny dzieciom ogród rekreacyjny z atestowanym sprzętem
- całodzienne wyżywienie, uwzględniające indywidualne potrzeb żywieniowe dzieci,
- opiekę nad zdrowiem dziecka poprzez wdrażanie zasad higieny i bezpieczeństwa, realizację profilaktycznego programu promocji zdrowia
- indywidualne podejście do dziecka, rozwijanie sfery poznawczej i emocjonalnej, interesujące zajęcia wspomagające rozwój
- spacery i wycieczki w celach rekreacyjnych i poznawczych
- spotkania integracyjne: uroczystości, warsztaty
- zajęcia dodatkowe dla dzieci z opinią WWR i orzeczeniem

W ramach czesnego zajęcia: język angielski, język niemiecki i rytmika przy pianinie.

Zajęcia dodatkowo płatne:
język angielski
Sensoplastyka
taniec z elementami gimnastyki
gimnastyka korekcyjna
logopedia grupowa i indywidualna
Kuchenne Rewolucje
warsztaty plastyczne
Przedszkoliada
terapia ręki indywidualna i grupowa

Szukaj na stronie

Dane kontaktowe

ul. Welecka 21A
72-006 Mierzyn

Tel:
669 051 188
607 270 005

E-mail: mierzynkowo@mierzynkowo.pl

Profile społecznościowe