"fot. A - Studio Adriana Kasperska"

Mgr Bogna Jaśkiewicz

nauczyciel  kontraktowy - grupa ,,Puchatki”

 ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” - Janusz Korczak

Ukończyła pięcioletnie studia na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, zdobywając odpowiednie kwalifikację, wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia: ,,Animator zabaw dla dzieci”oraz kurs ,,Pierwszej pomocy”. Prowadzi dodatkowe zajęcia z "Kinezjologii Edukacyjnej" według dr Paula Dennisona, polegających na gimnastyce pobudzającej do pracy obie półkule mózgu. Odpowiedzialna za ,,Projekt prozdrowotny: zdrowe zęby mamy" oraz zachęcanie dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia. Kieruje się mottem Marii Montessori: ,,Pozwól mi zrobić to samemu”, oraz pedagogiką serca. W swojej pracy stosuje takie metody nauczania jak : bajkoterapia, metoda indywidualnych przypadków, metody aktywizujące, metody sytuacyjne, inscenizacje i wiele innych. Cechuje ją otwartość w kontaktach z dziećmi, ceni współpracę z rodzicami. Jest osobą kreatywną, cierpliwą, pomocną, odpowiedzialną. Kocha dzieci i swoją prace, dlatego wkłada w nią całe serce, starając się odkrywać dziecięce talenty, pasje, zamiłowania i potrzeby.

 

Mgr Karolina Jabłońska 

nauczyciel stażysta - grupa "Puchatki"

 „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”- Janusz Korczak

 Ukończyła Edukację Wczesnoszkolną z Plastyką, a także Edukację Wczesnoszkolną z Arteterapią na Uniwersytecie Poznańskim. Jest osobą odpowiedzialną, komunikatywną, miłą, cierpliwą, wesołą z poczuciem humoru. Nabyta wiedza pozwala na prowadzenie z dziećmi zajęć dydaktyczno- plastycznych w celu rozwijania, kształtowania i wydobywania wrażliwości na piękno otaczającego świata. Aby rozumieć i poznawać dziecko posiada zasób wiedzy z anatomii, fizjologii i psychologii rozwojowej, oraz wychowawczej. Stara się być godnym wzorcem i autorytetem, aby wydobyć z dziecka twórczą energię, zachęcić do działania, wytrwałości w dążeniu do celu, rozwijaniu zainteresowań, chęci osiągnięcia sukcesu w podejmowanych czynnościach. Tworzy atmosferę ogniska domowego, aby dzieci czuły się spokojne, kochane i bezpieczne jak w domu.

 

Mgr Ewa Pierzchała

dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany

Motto mojej pracy: Poszukiwać w każdym dziecku mocnej strony.

Ukończyła "Pedagogikę Specjalną" na Uniwersytecie Szczecińskim, a także "Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną" oraz "Zarządzanie Oświatą" w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Propagatorka "edukacji poprzez ruch" – w swojej pracy stosuje metody: Doroty Dziamskiej, Kinezjologię Edukacyjną, Metodę Dobrego Startu. Jako priorytetowe w przedszkolu uważa nauczanie języka obcego oraz matematyki. Chętnie sięga po nowoczesne metody pracy: Story Line, czy oparte na muzyce, tańcu i śpiewie: metodę zadań inspirujących czy swobodnej ekspresji. W pracy opiera się na filozofii Marii Montessori, za cel obierając wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dziecka.

 

Mgr Olga Porzezińska 

nauczyciel stażysta - grupa "Smerfy"

 „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta"- Jan Paweł II

Ukończyła Studia magisterskie na krakowskim AWF-ie, z dodatkową specjalnością : gimnastyka korekcyjna. Swoje zainteresowania kontynuowała podejmując studia podyplomowe na szczecińskiej uczelni Colegium Balticum na kierunku : Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości, sprawiając, że nauczanie to nie tylko zawód, ale i pasja. Prowadząc zajęcia stawia na aktywność ruchową - dzieci czerpią z niej radość, a także nabywają wiele nowych kompetencji psycho - fizycznych, niezbędnych do właściwego przygotowania do szkoły.

 

Mgr Karolina Augustyniak 

nauczyciel stażysta, pedagog - grupa "Gumisie"

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.” Janusz Korczak

 Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie: pedagogikę opiekuńczo – resocjalizacyjną, turystykę i rekreację oraz pedagogikę społeczną i terapię pedagogiczną otrzymując tym samym tytuł magistra. Nadal poszerza swoje zainteresowania studiując na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim.Pasjonuje ją śpiew i teatr: uczestniczyła w warsztatach wokalnych teatralnych prowadzonych przez Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie, oraz w Teatrze Baj Pomorski. W pracy sięga po metody aktywizujące, opierając się na umiejętnościach zdobytych na licznych kursach i szkoleniach, m.in. Animator czasu wolnego, Animator Eventowy.  Zawsze uśmiechnięta, kreatywna, swoim zapałem sprawia, że dzieci z zaangażowaniem i radością włączają się w prowadzone przez Nią zajęcia.

 

Mgr Katarzyna Kiełkowska

nauczyciel  kontraktowy - grupa "Puchatki"

 

Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. [...] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie. - Janusz Korczak 

Ukończyła studia Wydziału Humanistycznego, o kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia II stopnia Pedagogika Szkolna ukończone tytułem magistra. Ponadto jest osobą pogodną, uśmiechniętą a także cierpliwą, pełną zapału do pracy oraz otwartą na nowe sytuacje i wyzwania. Podczas pracy z dziećmi stara się do każdego z nich podchodzić indywidualnie, tak aby czuło się swobodnie i bezpiecznie. Stara się być dla dziecka przewodnikiem, chce rozwijać jego świadomość poznawczą, chęć odkrywania i umiejętność działania. Praca z maluszkami daje jej wiele radości, jednak najwięcej satysfakcji z wykonywanej pracy przynoszą jej efekty, które zauważalne są w rozwoju i wiedzy dziecka.

 

 

Pani Ewa Kochańczuk

 Serce i dusza przedszkola – nie tylko zadba o pełne brzuszki, ale i zawsze wysłucha, znajdzie ciepłe słowa na dziecięce troski.

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Mierzynkowo
ul. Welecka 21A
72-006 Mierzyn

669 05 11 88 - Sekretariat
607 27 00 05 - Administracja

mierzynkowo@mierzynkowo.pl